اطلاعات شخصی

 • مشخصات همسر

 

وضعیت خدمت

 

تحصیلات و تخصص

  آخرین مدرک تحصیلی

 • آخرین مدرک تخصصی

 • آشنایی با زبان خارجی

 

سوابق شغلی یا آموزشی

 • موسساتی که قبلا کار کرده اید یا آموزش دیده اید

 • جمع سوابق

 

هدف شما

 

تضمین

 

معرفین

  معرف اول

 • معرف دوم

 

نحوه دسترسی

 • با تکمیل این پرسشنامه، تقاضای همکاری را دارم و تعهد مینمایم چنانچه اظهارات فوق در این پرسشنامه صحت نداشته باشد در هر زمان به منزله استعفای شخصی اینجانب تلقی گردد. اینجانب متعهد میشوم که اظهارات و مشخصات مندرج در بالا صحت داشته و در صورت بروز هرگونه مغایرت بنده مسئولیت آن را بر عهده خواهم گرفت
 • Section

 

Fieldset

   

  تایید هویت