گزارش تصویری از از غرفه همگامان در پنجمین نمایشگاه نوآوری و فن آوری ربع رشیدی در نمایشگاه بین المللی تبریز

گزارش تصویری از از غرفه همگامان در پنجمین نمایشگاه نوآوری و فن آوری ربع رشیدی در نمایشگاه بین المللی تبریز

photo_2017-11-08_21-08-12

photo_2017-11-11_13-37-32 photo_2017-11-11_00-50-44

 

دیدگاه خود را بیان کنید